ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

26/04/2021

Κατάσταση επιλεγέντων υποτρόφων του "Κληροδοτήματος Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου" 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατάσταση επιλεγέντων υποτρόφων του
«Κληροδοτήματος Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου»
για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Α. Για την χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στην Ελλάδα στον Μωυσίδη Δημήτριο.

Β. Για την χορήγηση υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στην Ελλάδα στην Γούτα Χρυσούλα.

Γ. Για την χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στο εξωτερικό στην Λινάρδου Ελισάβετ.

Δ. Για την χορήγηση υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στο εξωτερικό στον Κεχαγιά Κωνσταντίνο.

 

Νέα Σμύρνη 26/4/2021

Εκ της Διοικήσεως