ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

24/11/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υποτρόφων του
«Κληροδοτήματος Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου»
για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τα προσόντα των υποψήφιων υποτρόφων και τους όρους της προκήρυξης του κληροδοτήματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
τη χορήγηση υποτροφιών στους παρακάτω, κατά περίπτωση, υποψηφίους:

Α. Η υποτροφία σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στην Ελλάδα,
δίδεται στη Νικολαΐδου Αικατερίνη.

Β. Η υποτροφία σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στην Ελλάδα,
δίδεται στον Τζίνα Αστέριο.

Γ. Η χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στο εξωτερικό,
απέβη άκαρπη, λόγω μη κατάθεσης συμμετοχών.

Δ. Η υποτροφία σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια στο εξωτερικό,
δίδεται στην Βουλγαρίδου Μαλαματή.

Νέα Σμύρνη, 24/11/2023