ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

07/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υποτρόφων του
«Κληροδοτήματος Ισίδωρου Γούναρη»
για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τα προσόντα των υποψήφιων υποτρόφων και τους όρους της προκήρυξης του κληροδοτήματος,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα,
στους παρακάτω υποψηφίους:

Α. Μια (1) υποτροφία δίδεται στον Παντελεήμονα – Ραφαήλ Καλλιγά,
φοιτητή του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Β. Μια (1) υποτροφία δίδεται στην Παρθενία Τσουράπη,
φοιτήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Νέα Σμύρνη, 7/12/2023