ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αρχείο Εκδηλώσεων 2024

Τρίτη 2 Απριλίου 2024 | Ωρα 15:20

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

dddwdssswdas

Αρ. Πρωτ.: 525
Νέα Σμύρνη, 01/04/2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 14η Απριλίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., καλούνται τα Μέλη της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στο Μέγαρο της ΕΣΤΙΑΣ στην αίθουσα «Πάνος Χαλδέζος», σύμφωνα με τα άρθρα 13-20, 36-42 και 51 του Καταστατικού της, με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανάγνωση περίληψης των Πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 2023.
3. Υποβολή Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023.
4. Υποβολή οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού της ΕΣΤΙΑΣ και των Κληροδοτημάτων αυτής, για το 2023.
5. Υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού της ΕΣΤΙΑΣ και των Κληροδοτημάτων αυτής, για το 2023 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε αστική ευθύνη.
7. Υποβολή και έγκριση του Προϋπολογισμού της ΕΣΤΙΑΣ και των Κληροδοτημάτων αυτής για το 2024.
8. Ενημέρωση επί της πορείας της αντιδικίας της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης με το Δήμο Ν. Σμύρνης για το σχολικό συγκρότημα επί της οδού 25ης Μαρτίου 3-5 (πλατεία Ν. Σμύρνης).
9. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για απονομή του μεταλλίου της ΕΣΤΙΑΣ στα Τακτικά Mέλη της που συμπλήρωσαν 15ετία από την αρχική τους εγγραφή, σε Επίτιμα Μέλη της ΕΣΤΙΑΣ και σε πρόσωπα που παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο.

Σε περίπτωση τυχόν μη επιτεύξεως απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την 21η Απριλίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., με τα ίδια θέματα της πιο πάνω Ημερήσιας Διάταξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΨΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Α. Κατά την προσέλευσή σας στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχετε τη δυνατότητα να καταβάλετε τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές σας προκειμένου να συμμετάσχετε σε αυτήν.
Β. Ο ισολογισμός – απολογισμός θα διανεμηθεί στα Mέλη κατά την προσέλευσή τους στη Τακτική Γενική Συνέλευση. Για όσα Μέλη επιθυμούν να ενημερωθούν νωρίτερα για τον απολογισμό- ισολογισμό, αναρτώνται 8 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΣΤΙΑΣ.