ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αρχείο Εκδηλώσεων 2018

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 | Ωρα 10:30

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση "ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης"

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Mελών της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης.Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 17.00. Προκειμένου να συμμετάσχετε στη Γενική Συνέλευση παρακαλείσθε όπως εξοφλήσετε τη συνδρομή σας.
Θα ταχυδρομηθεί εγκαίρως σχετική πρόσκληση.

Α.Π. 164
Ν. Σμύρνη, 5/3/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 18η Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., καλούνται τα Mέλη της Εστίας Νέας Σμύρνης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων «Πάνος Χαλδέζος» του Μεγάρου της Εστίας, σύμφωνα με τα άρθρα 13-20, 36-42 και 51 του Καταστατικού με την ακόλουθη Ημερησία Διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανάγνωση περίληψης των Πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 2017.
3. Υποβολή Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2017.
4. Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2017 της Εστίας και των Κληροδοτημάτων.
5. Υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και Οικονομικού Απολογισμού του 2017 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε αστική ευθύνη.
7. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού 2018 της Εστίας και των Κληροδοτημάτων.
8. Ενημέρωση επί της αντιδικίας της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης κατά του Δήμου Ν. Σμύρνης που αφορά την ιδιοκτησία της ΕΣΤΙΑΣ και τις απαιτήσεις που έχει από τη μίσθωση των Σχολείων.
9.Τροποποίηση του Καταστατικού.
10. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί απονομής του μεταλλίου της Εστίας στα Τακτικά Μέλη της που συμπλήρωσαν 15ετία από την αρχική τους εγγραφή.

Σε περίπτωση τυχόν μη επιτεύξεως απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με τα ίδια θέματα της πιο πάνω Ημερησίας Διατάξεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Α. Κατά την προσέλευσή σας στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές σας.
Β. Ο Ισολογισμός – Απολογισμός θα διανεμηθεί στα Μέλη κατά την προσέλευσή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Για όσα από τα Μέλη επιθυμούν να ενημερωθούν ενωρίτερα για τον Απολογισμό - Ισολογισμό, αναρτώνται, 8 ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, στους πίνακες ανακοινώσεων της Εστίας.

Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επισκεπτόμενοι τις σελίδες μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

Κατάλαβα