ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αρχείο Εκδηλώσεων 2024

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 | Ωρα 15:38

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΕΣΤΙΑΣ

Α.Π. 314
Ν. Σμύρνη, 13/2/2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Την 10η Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., καλούνται τα Mέλη της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων «Πάνος Χαλδέζος» του Μεγάρου της ΕΣΤΙΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 13-20 και 36-43 του Καταστατικού, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογής Προέδρου.
2. Εκλογή Προέδρου της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης, κατόπιν του αιφνίδιου θανάτου του αείμνηστου Προέδρου, Ιωάννη Παπαδάτου.

Σε περίπτωση τυχούσης μη επιτεύξεως απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΣΤΙΑΣ, θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη την 17η Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Α. Κατά την προσέλευσή σας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε τις πιθανές οφειλόμενες συνδρομές σας.
Β. Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Πρόεδρου του Δ.Σ. υποβάλλονται κατ’ άρθρο 38 του Καταστατικού προσωπικώς και εγγράφως στη Γραμματεία της ΕΣΤΙΑΣ, με τυποποιημένη αίτηση που θα κατατίθεται σε αυτή και ταυτόχρονη κατάθεση βιογραφικού σημειώματος, τουλάχιστον 10 συνεχείς ημέρες προ της ημέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας από Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 – 17:00). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 17:00.